« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner Beweegzorg

Bij klachten van het bewegingsapparaat kan er een afspraak worden gemaakt bij de praktijkondersteuner beweegzorg (POH-B).

Een afspraak bij de POH-B vindt op dezelfde locatie plaats als een afspraak bij de huisarts, maar u wordt gezien door een fysiotherapeut. De fysiotherapeut is getraind in het beoordelen van (pijn)klachten aan het bewegingsapparaat en kan inschatten of er verder onderzoek nodig is, of dat adviezen genoeg zijn. Bij twijfel vindt er altijd overleg plaats met de huisarts. Het kan ook zijn dat de POH-B u adviseert een reguliere afspraak bij de fysiotherapeut te maken voor verdere fysiotherapeutische behandeling. Uw afspraak bij de POH-B valt, net als een afspraak bij de huisarts, onder de basisverzekering. Hiervoor worden dus geen extra kosten in rekening gebracht.

In onze praktijk treft u Jeroen Gresnigt aan in het spreekuur, hij is naast fysiotherapeut ook manueeltherapeut en Extended scope therapeut. Met name door de laatste specialisatie die hij gevolgd heeft stelt het hem in staat om deze spreekuren goed in te vullen. Jeroen is elke dinsdag aanwezig van 8.00 – 9.00 uur.