« terug naar vorige pagina

Doktersassistentes

Op de praktijk zijn doktersassistentes Mw. Linda Fokkema, Mw. Petra Mantel en Mw. Annemarie Vanengelandt aanwezig, zij zijn vaak uw eerste aanspreekpunt en hebben verscheidene werkzaamheden. De doktersassistentes maken afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar uw klachten. Dit heet triage.

Wat is het doel van triage?
Triage zorgt ervoor dat u de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.
Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

 • De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden.
 • Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een cliënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
 • De juiste tijd wordt ingepland.
 • De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld. In ons gezondheidscentrum zijn meerdere hulpverleners werkzaam en iedereen heeft zijn eigen taken.

Speciale training
De doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Deze adviezen worden altijd nabesproken met uw huisarts.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • uitstrijkje bevolkingsonderzoek
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • het meten van de bloeddruk
 • 24 uurs bloeddrukmeting
 • enkel-arm index
 • vervangen van pessarium
 • holter kastje aanbrengen

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.