Veelgestelde vragen

 • Dit kunt u bij uw Apotheek aanvragen, zij hebben al uw medicatiegegevens. Ook in het online patientenportaal is het mogelijk een medicatie overzicht te downloaden. 

 • U kunt bij ons helaas niet terecht voor reizigersadvies en bijbehorende vaccinaties. Voor reizigersadvies kunt u terecht bij een (huis)arts, die hiervoor een speciale cursus heeft gevolgd. In de omgeving zijn er verschillende huisartsen die dit advies aanbieden. U hoeft daarvoor geen patiënt bij hen te zijn. Informatie over reizigersvaccinaties kunt u ook verkrijgen via de website GGD Reisvaccinaties.

 • Op advies van het KNMG geven wij geen medische verklaring van deze strekking af. Dit negatief advies van de KNMG kunt u zo nodig op de praktijk afhalen of hieronder downloaden.

  Lees meer

 • Er zijn 3 vast huisartsen werkzaam in onze praktijk. Indien u een voorkeur heeft voor één van de artsen, kunt u dit melden bij het maken van een afspraak met de assistente. Houdt u er alstublieft wel rekening mee dat u in dat geval soms wat langer moet wachten op een afspraak. In principe is de afspraak dat de arts die met uw gezondheidsklacht bezig is dit ook opvolgt en afmaakt. Voor een nieuwe klacht kunt u terecht bij een van de andere huisartsen. 

 • Wettelijk is het toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts wordt gedaan. Toch doen wij geen rijbewijskeuringen voor eigen patiënten. Wij huldigen het standpunt dat uw geschiktheid om aan het snelverkeer deel te nemen het beste bepaald kan worden door een onafhankelijke huisarts.

 • U kunt uw wensen voor de zorg aan het einde van uw leven op papier zetten. Dit heet een wilsverklaring. 

  U kunt bijvoorbeeld opschrijven:

   • welke behandelingen u nog wel of juist niet wilt
   • of u wel of niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand
   • wie beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt (vertegenwoordiger)

  Wanneer u uw wensen op papier heeft gezet adviseren wij u een gesprek te plannen met de huisarts om deze te bespreken. Na het gesprek wordt uw wilsverklaring toegevoegd aan uw dossier

  Voor meer informatie en voorbeelden voor het opstellen van een wilsverklaring, klik hieronder.

  Lees meer

 • Bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden kan een arts worden gevraagd uw leven te beëindigen d.m.v. euthanasie. Euthanasie of hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar. Uitsluitend een arts, die alle zorgvuldigheidseisen goed heeft nageleefd en de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft (aan)gemeld kan een beroep doen op bijzondere strafuitsluiting.

  Uw huisartsen kunnen zich vinden in deze regelgeving. Zij hebben geen principiële bezwaren tegen de uitvoering van actieve euthanasie of tegen hulp bij zelfdoding, mits maar voldaan is aan alle zorgvuldigheidseisen.

  Voor vragen rondom het levenseinde kunt u het beste een afspraak maken met een van de huisartsen.

  Lees meer

 • Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap. Een zwangerschap brengt soms veel vragen en onzekerheden met zich mee. Vooral een eerste zwangerschap. Wat mag wel, wat mag niet, wat moet ik regelen enzovoort. Met al deze vragen kunt u terecht bij de verloskundige. In onze regio zijn verschillende verloskundige praktijken actief, zij begeleiden de meeste zwangeren bij zwangerschap en bevalling. Als er sprake is van bepaalde ziekten, of problemen bij vorige zwangerschappen of bevalling, wordt de begeleiding overgenomen door een gynaecoloog in het ziekenhuis. Dit zal de verloskundige met u bespreken tijdens een intake gesprek. Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van de verloskundigenpraktijk van uw keuze:

 • Bij thuiszorg of verpleegkundige hulp aan huis is veel mogelijk. U kunt hierbij denken aan:

  • wondverzorging
  • hulp bij wassen
  • hulp bij aankleden
  • toedienen van medicijnen

  Contact opnemen

  Iedereen kan en moet zelf contact opnemen met een van de verschillende thuiszorgorganisaties aanwezig in de regio voor verpleegkundige- of huishoudelijke hulp. U kunt onder andere bij onderstaande organisaties thuiszorg aanvragen. 

  Thuiszorg Rijnhoven

  Thuiszorg Careyn

  Thuiszorg Zuster Jansen

 • Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” (WMO)

  Contact

  U kunt hiervoor contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking, hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

  WMO loket gemeente Utrecht