« terug naar vorige pagina

Informatie Positieve Gezondheid

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Spinnenweb

Die brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in zes dimensies. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet als opmaat naar een gesprek over gezondheid en welzijn.

Meer gezondheid en welzijn

Positieve Gezondheid maakt het mogelijk om mensen aan te spreken op hun veerkracht in plaats van op hun ziekte. Niet gezondheid is het doel, maar een betekenisvol leven. Het gedachtegoed laat je beter aansluiten op persoonlijke behoeften. En het geeft je veel in handen om de regie bij mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen. Veel hulpvragen komen terecht in het medisch circuit, terwijl het in de kern niet altijd om een zorgprobleem gaat. Zorgoplossingen kunnen dan medicaliserend werken. Als je kijkt door de bril van Positieve Gezondheid, zie je beter wat er écht nodig is. Dat is de kracht van het concept. Het gaat uit van wat mensen zelf verstaan onder gezondheid en wat zij nodig denken te hebben. Die benadering helpt om met elkaar de zorg overeind te houden.

Betere samenwerking en afstemming

Omdat Positieve Gezondheid gaat over wat iedereen herkent, lukt het beter om met elkaar aan dezelfde ambitie te werken. Of je nu van de gemeente bent, de huisartsenpraktijk of het buurthuis: het verleidt je om los van je eigen domein te denken over wat nodig is. Het helpt je aan een gemeenschappelijke taal waardoor samenwerken makkelijker wordt om de toegankelijkheid van voorzieningen te vergroten.